ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ

Щоб розуміти, що представляють собою ті чи інші цілі оцінки нерухомості, варто, перш за все, пояснити, що під оціночною діяльністю розуміється така особлива діяльність суб’єктів оцінки, яка здійснюється з певною метою – встановити відносно того чи іншого об’єкта оцінки ринкову або іншу вартість.

Безумовно, цілі оцінки нерухомості прямим чином залежать від конкретної угоди з майном в кожному випадку.

Отже, які бувають цілі оцінки нерухомого майна:

  • Виявлення вартості нерухомості при проведенні заходів з приватизації, при передачі в довірче управління або оренду,
  • Проведення оцінки нерухомості потрібно при складанні різний шлюбних контрактів, а також під час розподілу майна в разі розірвання шлюбу, наприклад, на вимогу однієї із сторін у тому випадку, коли має місце спір про розподіл майна.
  • При необхідності надати в якості застави нерухоме майно,
  • При здійсненні контролю за правильністю та законністю сплати податків в тому випадку, якщо має місце спір про обчислення оподатковуваної бази,
  • У разі продажу або відчуження в інший спосіб нерухомого майна,
  • При викупі або в разі, якщо нормами законодавства передбачено вилучення нерухомості у власника для різних державних або муніципальних потреб,
  • При іпотечному кредитуванні,
  • При переуступку боргових зобов’язань, які безпосередньо пов’язані з об’єктами оцінки – нерухомим майном,
  • У разі, коли нерухомість передається до статутного капіталу юридичних осіб.

Список не носить вичерпний характер. Очевидно, що оцінка нерухомого майна може бути проведена в самих різних цілях, хоча з оціночної практики стає ясно, що зазвичай необхідність виникає при здійсненні різних господарських операцій. Цілі оцінки нерухомості безпосередньо впливають і на зміст оцінки – тобто на ту сукупність відносин і дій економічного, юридичного, технічного, дослідницького та іншого характеру у зв’язку з визначенням вартості об’єкта оцінки. В каждом конкретном случае, постановка целей перед специалистом портала http://ru.khorivagroteh.in.ua/otsenka-ymuschestva имеет первоочередное значение и ставится во главу угла.